Saturday, April 25, 2009

عکسهای دیدنی و خوردنی از دربند

جای شما خالی...من هفته دوم عید را ایران بودم...دربند را مگه می‌شد از دست داد؟ نیمرو و چای خرما پای آبشار دوقلو...لواشک و آلوی رنگ کرده و جوهر لیمو زده صددرصد غیر بهداشتی...آخ جون باز هم دلم خواست. این شما و این هم عکسهای داغ تنوری از دربند