Thursday, October 20, 2011

هرچه بگندد...

ایرنا نوشت: پايگاه علمي 'الزوير' ير اساس راي اكثريت روساي دانشگاه ها و اعضاي بلندپايه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تحريم شد و هيات مميزي دانشگاه ها درصورت مشاهده مقالات علمي در اين پايگاه امتياز پديدآورندگان را منفي و صفر قلمداد خواهد كرد.

اولین پرسشی که با خواندن این خبر به ذهنم رسید این بود که چرا جامعه دانشگاهی واکنشی به این تصمیم ساده لوحانه و دور از منش و رفتار علمی نشان نداده است. بعد خبر را دوباره خواندم و دلیلش همان جا بود: این تصمیم در جلسه هم انديشي روساي دانشگاه هاي كشور در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باحضور وزير علوم با رای اکثریت گرفته شده است! هرچه بگندد نمکش می زنند...وای به وقتی که کسانی که باید سردمدار علم باشند دست به تحریم آن می زنند!

باید سر فرصت یک آمار دقیق از سوابق علمی افرادی که در این جلسه حضور داشته اند و رای داده اند تهیه شود و مشخص شود که چند نفر از این روسای دانشگاهی خودشان در تولید علم دست دارند و با اخلاق و منش جامعه علمی آشنا هستند؟ چند نفر از انها برای تحقیقات علمی خود از تولیدات این پایگاه علمی استفاده می کنند؟ آیا تحریم فقط یک سویه است و یا این اساتید محترم برای استفاده از تولیدات علمی پایگاههای بین المللی هم روزه علمی می گیرند و فقط به تولیدات داخل
بسنده می کنند؟ کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از ۹۹ درصد کل تولیدات علمیشان را به رایگان در اختیار همگان می گذارند. کسانی که هیچ درکی از ارزش این گنجینه ندارند و هیچ استفاده ای از آن نکرده و نمی کنند باید هم نفهمند که این تصمیم کوته نظرانه فقط باعث مضحکه خودشان خواهد شد.

اساتید و دانشجویانی که در سطح بین المللی مقالات علمی تولید می کنند حتماً راهی برای ارایه کارهای ارزشمندشان در جامعه جهانی علمی می یابند. کوتوله هایی که چرخ روزگار آنها را بر مسند کنونی نشانده است و توانایی تولید علمی در سطح جهانی ندارند باید هم عرصه را بر دیگران تنگ کنند تا فرصت عرض اندام بیابند! آقایان ریاست دانشگاهها! چرخ علم با شما یا بدون شما می چرخد چه بسا بدون شما خیلی هم بهتر می چرخد! .گرد و غباری که به پا می کنید فقط چهره خودتان را تیره و تار می کند و شما را بیشتر و بیشتر از دانشی که باید پاسدارش باشید دور می سازد.

انتظار من از دانشگاهیان و انجمنهای علمی چه در داخل و چه در خارج از ایران این است که به شدت این تصمیم غیر معقول را محکوم کنند و اجازه ندهند بیش از این به شعور و استقلال جامعه علمی توهین شود

پس نوشت: امتیاز صفر یا منفی یعنی چی؟ آیا اساتید در ایران به ازای چاپ مقاله امتیاز می گیرند؟ این امتیازها برای ارتقا شغلی به درد می خورد؟ با چه روشهای دیگری می توان امتیاز گرفت، حفظ قران مثلاً؟سیستم امتیاز چه طور تعریف شده و کار می کند؟ لطفاً اگر می دانید کمی توضیح دهید

من در صدد هستم که یک نامه رسمی در اعتراض به این تصمیم تهیه کنم. در این مورد هم اگر پیشنهادی دارید بنویسید