Monday, July 23, 2007
نخیر مثل اینکه این دروغ شاخدار مریخ به اندازه قرص ماه نمی خواهد دست از سر ما بردارد و هر سال باید
تکرار شود. فکر کنم یک عده از سر بیکاری می‌گذارند که شهریور ماه/ماه اوت از راه برسد و دوباره موضوع را علم کنند. این نوشته سال قبل و دو سال قبل که فکر نمی‌کنم نیاز به نوشتن دوباره باشد، بروید و بخوانید و با این دروغ شاخدار که کلی علم نجوم را بی‌حیثیت کرده است مقابله کنید. هر کس این ای‌-میل را برایتان فرستاد به جای لبخند زدن اگاهشان کنید.


نوشته سال قبل


الان دو سال است که همین موقعها یک ای-میل همه جا دست به دست می‌شود که مردم چه نشسته‌اید که در فلان تاریخ مریخ به اندازه قرص ماه دیده خواهد شد. از همین الان هم من کلی ای-میل می‌گیرم از مشتاقانی که می‌خواهند شب ۲۷ اوت بیایند رصدخانه دانشگاه و مریخی‌ها را با تلسکوپ ببینند. پارسال در این مورد و این که این قصه یک دروغ بی سر وته است نوشته بودم. امسال شادی مطلب مفصل‌تر و مفیدی در این زمینه نوشته است. دیگه صدای اسکای اند تلسکوپ هم در آمده! ملت شریف ایران گول این اخبار را نخورید. به قول شادی خوب بود این بابا یک وقتی را انتخاب می‌کرد که مریخ اقلاً توی آسمان باشهنوشته دو سال قبل


من نمی دانم چه کس یا کسانی این دروغ را ساخته و پرداخته‌اند و چه هدفی داشته‌اند، ‌اما شما هم لطفاً تا جایی که می‌توانید با آن مبارزه کنید و خبر صحیح را اعلام کنید

این هم
اطلاعات بیشتر درباره این داستان ساختگی و سوء استفاده‌هایی که پیشگوها از چنین شایعاتی می‌کنن