Saturday, October 21, 2006

باز هم ماه رمضان و عید فطر و بحث رؤیت هلال


کاریکاتور از نیک‌آهنگ کوثر

سال پیش این موقع یک مطلب مفصل نوشتم که چرا در تعیین اول ماه مشکل پیش می‌آید و تعدادی هم لینک خوب و مفید در همان جا معرفی کردم. امسال خواستم همان مطالب را یادآوری کنم که چشمم به این مقاله زیبای عباس عبدی افتاد.
محمدرضا صیاد پایه‌گذار گروههای رؤیت هلال و دنبال کردن جدی این موضوع در ایران است. نتیجه تلاشهایش هم منجر شد به شکسته شدن چند رکورد رؤیت هلال که پیش از این دست آمریکاییها بود! به جرآت می‌گویم که استادتر از استاد صیاد در این زمینه نداریم. اما وقتی بحث رؤیت هلال و تکلیف شرعی شروع ماه قمری می‌شود اول از همه این دو را از هم جدا می کند و می‌گوید من در این زمینه بحث علمی می‌کنم. انتخاب اول و آخر ماه قمری و تعیین اوقات شرعی یک بحث فقهی است که من هیچ وقت به خودم اجازه اظهار نظر درباره‌اش نمی دهم. تا جایی که به خاطر دارم آن زمان کمیته نجوم در انجمن فیزیک ایران ( آن زمان هنوز انجمن نجوم به شکل مستقل وجود نداشت) نامه‌ای نوشت که انجمن نجوم قادر است و حاضر است به این اختلافها پایان بدهد و هلالهایی که رؤیت پذیر معرفی شده اند به واقع چنین نبوده‌اند. یک جایی که فکر می‌کنم از طرف دفتر رهبری بود هم جواب داد که این مسأله فقهی است و نه علمی و تکلیف منجمها معلوم شد. یادم است از زمانی که این اختلافها شروع شد هر سال با بچه‌های گروه نجوم دانشگاه شریف برای رؤیت هلال می‌رفتیم و محاسبات رؤیت پذیری هلال را هم دنبال می‌کردیم. بعد هم هر کس بنا به اعتقاد شخصی خودش عمل می‌کرد. من شخصاً بیشتر روزهایی را که به عنوان عید فطر اعلام می‌شد روزه می‌گرفتم چون یقین داشتم که ماه دیده نمی‌شده است. و البته از طرف اهل فامیل هم تکفیر می‌‌‌شدم


این مقاله عبدی خیلی قشنگ شرح حال این وضعیت و تعمیم آن به احکام دینی دیگر است. از دستش ندهید