Tuesday, August 17, 2010

لطفاً انقدر به شعور ما توهین نکنید

من مانده ام این خبرگزاری مهر از کجا این نوابیغ را کشف می کند و با انها مصاحبه می کند! فردا اگر دیدید این دختر توی زیر زمین خانه شان بمب اتم ساخته تعجب نکنید. مادری که در درس شیمی تجدید شده و بعد هم با تک ماده قبول شده، آن وقت سال بعد یک فرمول شیمی «اختراع» کرده است باید هم هر ایده دخترش بشود یک اختراع ثبت شده! پوشش محافظ گیاهان همین الان در پارکها استفاده می شود، این چه ایده نابی بوده است که به عنوان اختراع ثبت هم شده است؟ دستگاه میوه چین که توی عکس دیده می شود هم همین طور. البته اینکه یک دختر ۶-۷ ساله به ذهنش برسد که چنین وسیله ای بسازد جای تقدیر دارد اما اینکه به عنوان اختراع ثبت هم بشود... آن وقت باید به حال این مملکت گریست. ویلچیر تجهیز شده و کیوسک پلیس هم تا جایی که من می دانم سالهاست که وجود دارند. این مامان مخترع که انگلیس و استرالیا را دیده اند لابد دیده اند که معلولین در این کشورها ویلچرهایی دارند که از دیوار راست هم بالا می روند و کم مانده چایی هم برایتان بریزند.

کامپیوتر این وسط برای کدامیک از این اختراعات لازم بوده الله اعلم! تلسکوپ هم همین طور. کدام ایده بیتا تلسکوپ می خواهد که شما تیترش کرده اید؟ می خواهد کهکشان و ابرنواختر کشف کند یا نشانه های شق القمر را بررسی کند؟ فکر کنم دکور اتاق برای نشان دادن انواع فعالیتهای علمی نیاز به یک تلسکوپ دارد که بعید نیست فردا پس فردا از جیب ملت به دستور رییس جمهور تقدیم این بانوی مخترع شود. ایده هواپیمایی که فرودگاه نخواهد هم همین الان اجرا شده منتها در وزارت دفاع امریکا! اینکه وزارت دفاع ایران هم از ایده استقبال کرده از آن حرفهاست! اینها اگر عرضه دارند اول یک هواپیمای معمولی بسازند که سقوط نکند، هواپیمای نظامی که عمودی بلند می شود و فرودگاه نمی خواهد پیشکششان.

طرح آموزش نوین انگلیسی به زبان مادری باید هم طرح نوظهور لقب بگیرد چون هیچ جای دنیا کسی از آن استفاده نمی کند و مدتهاست که منسوخ شده! مگر در مدارس عقب مانده خودمان در ایران که معلمهای انگلیسیش که در »دانشگاه پزشکی« (کسی می داند این دانشگاه کجاست؟) قبول شده اند بعد بدون علاقه و از سر اجبار رفته اند زبان انگلیسی خوانده اند. از آنجایی که بلد نیستند انگلیسی حرف بزنند به فارسی زبان خارجی درس می دهند و اسمش را هم می گذارند روش نوین. قسمت هیجان انگیز ماجرا این است که دانشگاه بلافاصله برای ایشان پذیرش فرستاده و شهروندی علمی استرالیا هم اعطا کرده! به قول کروبی ننجون ایشان هم می تواند از هر کالج زبان در استرالیا پذیرش بگیرد و ویزای تحصیلی ، این شهروندی علمی از کجا آمده هم الله اعلم بحقایق الامور! مثل مرد علمی سال می ماند که تا به حال دوبار نامه اش برای خود من آمده است.

جناب خبرگزاری مهر!

شما با این نوع اخبار و مصاحبه ها علم و دانش را قدر نمی نهید بلکه به آن توهین می کنید! شما تعریف علم و اختراع و نبوغ را به اندازه درک و فهم خودتان حقیر می کنید . این کار نخبه پروری نیست، شارلاتان پروری است. عکس مار را نشان می دهید و مردم می فریبید. مملکتی که رییس جمهورش ادعا می کند دختر شانزده ساله در زیرزمین خانه انرژی هسته ای تولید کرده از خوراک فاسدی که شما تهیه می کنید بهره می برد. اگر تعریف افتخار علمی را می دانستید و مفاخر علمی ایران را به درستی می شناختید به سراغ نسخه بدل و تقلبیش نمی رفتید. لطفاً انقدر به شعور ما توهین نکنید.