Wednesday, September 15, 2010

تصویر دیگری از جرم ناشناس که به تازگی در ایران مشاهده شده است

هنوز شایعه دیده شدن مریخ به اندازه قرص ماه دست از سر ما برنداشته است که سیاره زهره دوباره به عنوان جسم نورانی ناشناس در شهرهای مختلف ایران دیده می شود! این هم تصویری دیگر از این جسم ناشناس که بدون تلسکوپ و با یک دوربین معمولی گرفته شده است و از سایت سازمان فضایی اروپا برداشته اماین هم تصویری که در زاهدان گرفته شده است:


جسم پر نورتر هلال ماه است که در اثر نوردهی زیاد به این شکل درآمده و جسم کم نورتر پایینی همان جسم ناشناس معروف است.

این هم تصویر جسمی که درتهران دیده شده است


یک مقایسه ساده نشان می دهد که جسم دیده شده در ایران و عکسهای گرفته شده به هیچ وجه نورانی تر از تصویر بالایی از سیاره زهره نیستند. زهره و مشتری، دو سیاره پرنور آسمان بارها و بارها حتی نیروهای نظامی را به اشتباه انداخته‌اند.
وقتی سیاره زهره به افق نزدیک می شود به خاطر حرکت لایه های گرم و سرد جو روی یکدیگر به نظر می رسد که جابجا می شود. این لایه های متحرک مثل عدسی و منشور عمل می کنند و باعث سوسو زدن سیاره و تغییر رنگ آن می شوند.

دوستی می گفت هر بچه ای هم می تواند سیاره زهره را در آسمان تشخیص بدهد، اما این زهره نیست و هواپیمای جاسوسی است! خوب یک آزمایش ساده ترتیب می دهیم:
همین امشب بعد از غروب خورشید رو به افق غرب بایستید. در سمت جنوب غرب به دنبال پرنورترین جسم آسمان بگردید. سیاره زهره دقیقاً همان است که پیدا کرده اید. حالا اگر غیر از آن جسم پرنور دیگری هم در آسمان دیدید که به همین اندازه پرنور بود عکسش را برای من بفرستید تا من هم به راه راست هدایت شوم.
نیم ساعت دیگر دوباره دنبال این جسم پرنور بگردید. می بینید که به افق نزدیکتر شده است و بیشتر از قبل رنگ به رنگ می شود. یا نزدیک شدن به افق رنگش کم کم به قرمز و نارنجی نزدیک می شود تا ناپدید شود.

ماجرای هواپیماهای جاسوسی و نقشه برداری داستان دیگری است اما لطفاً زهره خانوم را جاسوس نکنید