Wednesday, March 03, 2010

شما چه فرقی با مرتضوی و رادان دارید؟

این چه مسخره بازی تازه ای است که توی بالاترین راه افتاده که برای تحقیر به جای *آقا* از *آغا* (به معنی خانوم، بانو) استفاده می شه؟ دفعه اول که دیدم لبخند زدم، دفعه دوم اخم کردن بهم گفتند سخت نگیر شوخی است.. اما ظاهراً‌این شوخی داره می شه یک فرهنگ!‌ مرتضوی و رادان هم چادر سر دانشجوهای پسر کردند که تحقیرشان کنند مثلاً، شما چه فرقی با اونها دارید؟ این سوء استفاده از کلمات توهین مسلم به همه زنها محسوب می شه و هر کس که چنین لینکی را پست کنه یا از این عبارت نادرست استفاده کنه طبق قوانین بالاترین باید باهاش برخورد بشه

لینک از لغتنامه دهخدا:
آغا. (ترکی ، اِ) خاتون . بی بی . سیده . ستی . بانو. بیگم . خانم . || زن . حرَم :