Sunday, June 26, 2011

وقتی خبرنگار مهر با کماندوی امریکایی سیا آبگوشت بزباش می خورد


چون خبرنگار مهر خیلی باهوش است در صحت عکسهای قبلی بن لادن شک می کند و این عکس را به عنوان سند محکم از اینکه عکسهای قبلی جعلی بوده اند رو می کند:
اما موضوع مهم این است که بررسی گرافیکی تصاویر منتشر شده و متفاوت بودن آنها ابهامات بسیاری را درباره صحت خبر مرگ بن لادن و ساختگی بودن این تصاویر افزایش داد

و بعد هم کشف بزرگی کرده است

در تصویری که نظامی آمریکایی در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است، چشم چپ بن لادن زخمی شده است، حال آنها در عکس های قبلی نشان می داد که چشم راست رهبر القاعده مورد هدف گلوله قرار گرفته است.

تابناک هم زحمت کشیده و کل مطلب را نقل کرده است و از آنجا خدای فوتوشاپ هم هستند فقط تصویر را وارونه کرده اند تا
کشف مضحک خبرنگار مهر را آشکار کنند
اما برخلاف رویه همیشگی تابناک و به دور از چشم حسین آقای کیهان کسی نپرسید که این خبرنگار مهر در هرات چه سر و سری با کماندوی امریکایی در سیا دارد که تصویر اختصاصی بن لادن را در اختیارش بگذارد؟

تابناک هم کافی بود یک زحمت اضافه تر به خودش بدهد و این عکس را جستجو کند . این هم تصویر اصلی یک سرباز امریکایی که با تصویر بن لادن عوض شده است. یعنی کل عکس جعلی و فوتوشاپی است:


این جمله که خبرگزرای مهر پایین همه مطالبش گذاشته دل از من برده است:

امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع "خبرگزاری مهر" مجاز است.


خبرگزاری مهر که چپ و راست عکس و خبر و تصویر کپی می کند و بعد یک آرم بزرگ مهر هم گوشه عکسهای دزدی می زند هم خودش به این امانت داری پایبند است؟ این خبرنگار اختصاصی در هرات نمی خواهد یک توضیحی در مورد دیدارش با کماندوی امریکایی و عکس مزبور بدهد؟

پی نوشت: این تصویر اختصاصی ظاهراً یک نشانه ای هم در گوشه پایین سمت راست داشته است که ناشیانه محو شده است. لابد موبایل آن کماندوی امریکایی برای اینکه کپی رایت عکسهایش رعایت شود خود به خود اسم و رسم و نشانه هم روی عکس می زند که خبرنگار عزیز مهر برای حفظ هویت مامور سیای مزبور آن را مخدوش کرده است وگرنه غرض دیگری در کار نبوده است